Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav

Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav - SuSSI

10. maja 2001 je bil ustanovljena Sekcija uporabnikov metode 20 ključev, predhodnica SuSSI

30. junija 2022 SuSSI preneha z delovanjem

Klasične vsebine SuSSI se vse bolj selijo na področje digitalizacije proizvodnje oziroma konceptov Industrije 4.0., za kar imamo v ZEE vzpostavljen grozd Pametne tovarne. Oblike in metode izmenjalnic dobrih praks terjajo posodobitev, tako vsebinsko, predvsem organizacijsko v smislu uporabe novih tehnologij (udeležbo na daljavo). Formalizirano delovanje, z organi,  pravili in ostalimi omejitvami, ki izhajajo iz same organizacije GZS oziroma Zbornice elektronske in elektroindustrije (ZEE), ne ustvarja dodane vrednosti. Vse to so razlogi za ukinitev delovanja. 
Vsebine SuSSI še naprej ostajajo del programa ZEE, v okviru katere je bila ustanovljena. Večina programa bo v prihodnosti na razpolago vsem članom GZS brez dodatne članarine, določene specialne vsebine, ki pa bodo vezane ožje na panogo ZEE, pa bodo nečlanom ZEE dostopne preko kotizacij. Od SuSSI ZEE še naprej ohranja blagovni znamki konferenco Dan najboljše prakse in Izmenjalnice dobrih praks.