Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav

Planiranje toka dodane vrednosti


Delavnica "Planiranje toka dodane vrednosti" je bila izvedena  v četrtek 17. maja 2012  v  podjetju Domel d.o.o. Železniki.
Vsebina delavnice je razvidna iz VABILA.

VABILO

LISTA PRISOTNOSTI - samo za člane

 

    Posamezna predstavitev Delavnica
    Strokovnost Jasnost Možnost za razpravo Relevantnost glede na nosilno temo Povprečna ocena posameznih predstavitev Izbira vsebine Izbira lokacije Organizacija Povprečna ocena delavnice
mag. Sandi Dolenc Value stream planing (montažna linija motorjev) 4,45 4,31 4,52 4,52 4,45 4,67 4,29 4,52 4,49
Jadranka Kovačič Niveliranje s podporo SAP 4,14 4,31 4,45 4,37 4,32
Jadranka Kovačič, Edo Pohleven Terminski sporazumi z dobavitelji 3,86 4,31 4,17 4,44 4,20
Matija Bolka Primeri izboljšav procesov proizvodnje v Titanu s pomočjo VSM 4,24 4,28 4,38 4,31 4,30
Robert Zorjan VSM analiza s pomočjo I - Graphics 4,66 4,72 4,59 4,56 4,63
Povprečna ocena Ocena doseženega 4,27 4,39 4,42 4,44 4,38 4,67 4,29 4,52 4,43


  Strokovnost Jasnost Možnost za razpravo Relevantnost glede na nosilno temo Izbira Vsebine Izbira Lokacije Organizacija POVPREČJE
Pričakovanja 4,52 4,34 4,17 4,14 4,48 3,45 4,07 4,17
Ocena doseženega 4,27 4,39 4,42 4,44 4,67 4,29 4,52 4,43

 

Največji razkorak je pri kategorijah Jasnosti in Strokovnosti, kjer so bila pričakovanja nadpovprečna, doseženo pa je bilo podpovprečno - to se nanaša na primerjavo posameznih kategorij (vsebine, strokovnost, jasnost,...) s povprečno skupno oceno in povprečnimi pričakovanji delavnice (diagram spodaj).