Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav

20. obletnica ustanovitve Sekcije uporabnikov sistemov stalnih izboljšav

S slavnostno sejo, ki jo je vodil direktor sekcije dr. Marjan Rihar, smo v septembru 2021 obeležili 20. obletnico ustanovitve Sekcije uporabnikov sistemov stalnih izboljšav. Ob tej priložnosti smo se spomnili pomembnih trenutkov in nekaterih dogodkov, hkrati pa smo zaslužnim osebam tudi podelili priznanja. Komisija je naredila nabor nagrajencev, ki so bili razporejeni v tri skupine. Vsem nagrajencem čestitamo.

Priznanje za uvajanje metode 20 ključev v Sloveniji:
- Gider Franc
- Nosan Maja
- Mešl Mateja
- Makoter Jože

Priznanje za dosežke s področja stalnih izboljšav so prejeli:
- Burgar Janko
- Demšar Pavel
- Hohnjec Matej
- Jakelj Stanislav
- Kaluža Natalija
- Koren Frane
- Lenart Luka
- Lenkič Rado
- Metlikovič Peter
- Pintar Martin
- Žlabravec Vera

Priznanje za izredne zasluge za uvajanje kulture stalnih izboljšav in delovanja SuSSI so prejeli:
- Bavec Milan
- Dobočnik Davorin
- Ločniškar Janez
- Petrin Tea
- Pogačnik Marjan
- Rejec Jožica
- Rihar Marjan
- Zalaznik Aleksander