Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav

Preobrazba in integracija principov vitkosti in agilnosti v koncept pametnih tovarn

(Preobrazba SuSSI v grozd Pametne tovarne)

Seminar strateško inovacijskega partnerstva Tovarne prihodnosti

četrtek 31.08.2017, ob 12:00 uri
GZS, Dimičeva 12, Ljubljana, Dvorana G (medetaža)


Seminar je namenjen predvsem članom SRIP Tovarne prihodnosti in članom SuSSI. Za prve je predvsem pomemben vsebinski poudarek vgrajenosti principov vitkosti, agilnosti, kakovosti, samo-planiranja in samo-odločanja o proizvodnji v zasnovo pametne tovarne, za druge pa širitev dosedanjega vsebinskega in organizacijskega konteksta stalnih izboljšav v kontekst tovarn prihodnosti.

PROGRAM:

  • Uvod (dr. Jožica Rejec, direktorica Domel d.d., predsednica SuSSI)

  • SRIP Tovarne prihodnosti – predstavitev ToP (Rudi Pajntar, koordinator SRIP ToP, vodja Centra Tovarne prihodnosti, IJS)
  • Preobrazba SuSSI v grozd Pametne tovarne: izzivi  in potrebe (dr. Marjan Rihar, direktor zbornice Elektronske in elektroindustrije, GZS, direktor SuSSI)
  • Predstavitev vertikalne verige vrednosti  Pametna tovarna kot zametka grozda (mag. Marko Bohar, samostojni svetovalec zbornice Elektronske in elektroindustrije, GZS, bodoči koordinator vertikalne verige vrednosti  Pametna tovarna)
  • Razprava: brainSuSSIing

Slovenska industrija dodane vrednosti ne bo mogla zviševati samo z razvojem visokotehnoloških izdelkov, če ne bo hkrati zniževala tudi proizvodnih stroškov.  Optimizacija proizvodnih stroškov, oziroma širše, optimizacija proizvodnih in s proizvodnjo povezanih procesov na principu stalnih izboljšav in načrtnega inoviranja obogatena z uvajanjem TQM, LEAN in AGILE konceptov sega nedaleč nazaj v čas pred 4. industrijsko revolucijo, ki je z novimi tehnologijami in usmerjenostjo na uporabniške izkušnje danes postaja dejstvo. Sedaj govorimo o tovarnah prihodnosti z digitalno proizvodnjo na osnovi digitalnih izdelkov, o digitalnih tovarnah itd. in usmerjamo pogled še dalje v prihodnost v smeri virtualnih tovarn.

Zahteve Industrije 4.0 presegajo trenutni obseg vitkih in agilnih procesov, kar pomeni, da jih je treba nadgraditi z integracijo ljudi, izdelkov, procesov in poslovnosti v celovit sistem. V ta namen je potrebno razviti inteligentne, konkurenčne, trajnostne sisteme, z vključenimi elementi adaptivnosti, plug&produce vmesniki z načeli interneta stvari (IoT), ki so podprti z on-line simulacijami. Tako se omogoči izpeljava naročil na osnovi samo-organizacije (LEAN), samo-konfiguracije (AGILE) in samo-kontrole kakovosti (TQM) proizvodnih procesov in sistemov, ki so povezani s sistemi za planiranje virov v podjetju (ERP), sistemi za odločanje o proizvodnji (MES) in slonijo na avtomatskem zajemanju ključnih kazalnikov lastnostni (KPI), vse v soglasju z usmeritvami koncepta pametnih tovarn.

Tako kot je vprašanje, kako optimalno nadgraditi vitke in agilne procese v smeri pametni tovarn, je tudi vprašanje, kako transformirati do sedaj uspešen organizacijski in vsebinski model delovanja podpornega okolja, ki ga je svojim članom in tudi širše do sedaj zagotavljala  SuSSI, v novo okolje 4.0 - in to čim bolj v skladu s trendi ključnih omogočitvenih tehnologij in razvojnimi paradigmami. Transformacija SuSSI v grozd Pametne tovarne se v luči vzpostavljanja SRIP-ov kaže kot ena izmed realnih možnosti.

Kotizacije ni. Prosimo za predhodno  prijavo do 29.8.2017,  na 

E- prijavnici>>Rudi Panjtar,
koordinator SRIP ToP,
vodja Centra Tovarne prihodnosti, IJS                                                                                          

 

dr. Marjan Rihar,
direktor Sekcije uporabnikov
sistemov stalnih izboljšav, GZS