Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav

Oblikovanje agilne proizvodnje

Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav (SuSSI) je četrtek 19.1.2017 v Iskra, d.d., PE Stikala, Ljubljanska c. 24a, Kranj organizirala delavnico – izmenjalnico dobrih praks, z naslednjimi vsebinami:

  • Oblikovanje agilne proizvodnje z uvajanjem pametne avtomatizacije, vitkim layout-om in vizualizacijo v Iskra d.d
  • Uporaba 3D tiska v industriji s primeri iz prakse
  • Metode in pristopi za uvajanje in izvajanje agilne proizvodnje – dobre prakse iz podjetij Livar d.d., Podgorje d.o.o. in Danfoss Trata d.o.o.
  • Smo vitki, agilni, digitalni - smo industrija 4.0? - delavnica, v kateri so udeleženci spoznavali digitalni profil podjetja.

Izmenjalnice se je udeležilo 46 udeležencev iz podjetij: 3 Projekt d.o.o., BSH Hišni aparati d.o.o. , Danfoss Trata d.o.o., Domel d.o.o. , ebm-papst Slovenija d.o.o., Etrel d.o.o., Fakulteta za strojništvo UM, FOTONA D.O.O. , GORENJE I.P.C.  d.o.o. , GRAMMER Automotive Slovenija d.o.o, GZS, Hella Saturnus Slovenija d.o.o. , Iskra d.d., ISKRAEMECO, d.d., ITW METALFLEX d.o.o. , KOLEKTOR GROUP d.o.o., Kovinoplastika Lož d. d. , LIP BLED d.o.o. , Livar d.d., LOTRIČ Meroslovje d.o.o. , METREL d.d., RESISTEC UPR d.o.o.&Co.k.d. , SIJ d.d. , Strip's d.o.o. in TEM Čatež d.d.

Vsak udeleženec je vsem ostalim predstavil lastne izkušnje na področju agilne proizvodnje in/ali o pričakovanjih, zaradi katerih je prišel na izmenjalnico.

Med odmori so udeleženci izkoristili za navezovanje novih stikov.

Gostitelji so udeležence popeljali na ogled proizvodnih in skladiščnih prostorov.

PROGRAM

GRADIVA IN FOTOGRAFIJE (samo za člane SuSSI)

 

Naslednja izmenjalnica bo v mesecu aprilu. Informacije: dr. Marjan Rihar (tel. 01 58 98 302 ali 041 689 667, marjan.rihar@gzs.si).