Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav

Strokovna ekskurzija v Avstrijo - kratko poročilo
24. oktobra 2012 smo organizirali strokovno ekskurzijo v Avstrijo. Nameravali smo si ogledati podjetji Steyr BMW Werk v mestu Steyr in AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft v mestu Leoben. Zaradi nepredvidenega zamika oziroma podaljšanja časa ogleda v BMW Werk smo morali ogled v AT&S opustiti.

V tovarni BMW Werk smo si ogledali proizvodnjo sestavnih delov za motorje (agregate) ter montažo. Po oceni udeležencev je bil ogled zelo zanimiv, tako s stališča procesa proizvodnje kot notranje logistike.

Ob poti domov smo se ustavili še na kratkem ogledu mesta Leoben in večerji v znamenju Gösser-ja.

Ekskurzije se je udeležilo 42 udeležencev iz 9 slovenskih podjetij.

Na priloženih fotografijah je zabeleženo nekaj vzdušja na ekskurziji.

vsi, motor, ogled, Leoben