Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav

Digitalna preobrazba proizvodno-poslovnih procesov 

 

Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav (SuSSI) je v četrtek 26.5. 2016  v podjetju Gorenje d.d. v Velenju organizirala izmenjalnico dobrih praks, namenjeno vodilnim delavcem in strokovnjakom - odločevalcem ali izvajalcem, ki optimirajo proizvodne in s proizvodnjo povezane procese s principi kakovosti, vitkosti in gibkosti, nadgrajene s sodobnimi principi digitalne dobe.  Uvod v tematiko je podal prof. dr. Janez Bešter s Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani. V nadaljevanju so bile predstavljene dobre prakse s podjetij Arctur d.o.o., Danfoss Trata d.o.o., Gorenje d.d., Iskratel d.o.o, L-Tek d.o.o. in Špica international d.o.o.   Udeleženci, teh je bilo čez 50 iz  28 podjetij, so si tudi ogledali proizvodnjo  v podjetju Gorenje – proizvodni program Kuhalni aparati. Nekaj vtisov je zbranih na spodnjih fotografijah.

VABILO in PROGRAM

LISTA PRISOTNOSTI

GRADIVA

FOTOGRAFIJE

OCENA DELAVNICE

"Obiskovalci" - izmenjevalci v elementu.

Mreženje v odmorih je ena ključnih sestavin celodnevnega druženja.

Predavanja, podkrepljena z demonstracijami, so najbolj zaželena.

Pred odhodom na ogled proizvodnje.

Naslednja izmenjalnica bo v mesecu novembru, informacije posreduje dr. Marjan Rihar, tajnik SuSSI (tel. 01 58 98 302 ali  041 689 667).