Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav

Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav (SuSSI) in SRIP ToP grozd Pametne tovarne sta v  podjetju  ETI Eleketroelementi d.o.o dne 9.6.2022 izvedla izmenjalnico  dobrih praks  Industrija 4.0 - Predvidljivost