Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav

Izboljšave ergonomije na delovnih mestih


Delavnica " Izboljšave ergonomije na delovnih mestih" je bila izvedena  v četrtek 11. aprila 2013  v Domu slovenskega gospodarstva (GZS), Ljubljana.  Vsebina delavnice je razvidna iz programa in vabila.


VABILO in PROGRAM

LISTA PRISOTNOSTI - samo za člane

GRADIVA 1, GRADIVA 2 - samo za člane

FOTOGRAFIJE

OCENA DELAVNICE

 

Negativni razkorak je pri kategoriji Relevantnost glede na nosilno temo, kjer so bila pričakovanja nadpovprečna, doseženo pa je bilo podpovprečno - to se nanaša na primerjavo posameznih kategorij (vsebine, strokovnost, jasnost,...) s povprečno skupno oceno in povprečnimi pričakovanji delavnice.

Največji pozitivni razkorak je pri kategorijah Vsebina in Organizacija, kjer so bila pričakovanja nadpovprečna, pa tudi doseženo nadpovprečno.