Zapri

Oblikovanje agilne proizvodnje - končno obvestilo

Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav (SuSSI) organizira na delavnico – izmenjalnico dobrih praks, ki bo v četrtek 19.1.2017 v Iskra, d.d., PE Stikala, Ljubljanska c. 24a, Kranj, s pričetkom ob 9. uri. 

Izmenjalnica je namenjena vodilnim delavcem in strokovnjakom - odločevalcem ali izvajalcem optimiranja proizvodnih in s proizvodnjo povezanih procesov, ki želijo nadgrajevati principe kakovosti in vitkosti procesov s ciljem doseči hitro odzivno in učinkovito – agilno proizvodnjo. Udeleženci si bodo tudi ogledali proizvodnjo v poslovni enoti Stikala podjetja Iskra d.d.

PROGRAM
• Oblikovanje agilne proizvodnje z uvajanjem pametne avtomatizacije, vitkim layout-om in vizualizacijo v Iskra d.d.
• Uporaba 3D tiska v industriji s primeri iz prakse
• Metode in pristopi za uvajanje in izvajanje agilne proizvodnje – dobre prakse iz podjetij Livar d.d., Podgorje d.o.o. in Danfoss Trata d.o.o.

• Smo vitki, agilni, digitalni - smo industrija 4.0? - delavnica, v kateri udeleženci izdelajo in razumejo digitalni profil podjetja.

končnem obvestilu si lahko ogledate program izmenjalnice in napotke za udeležence.

Informacije: dr. Marjan Rihar (tel. 01 58 98 302 ali 041 689 667, marjan.rihar@gzs.si).

PRIJAVE NISO VEČ MOGOČE, KER SO VSA RAZPOLOŽLJIVA MESTA ŽE ZASEDENA.