Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav

Od malih izboljšav do inovacij

 

Delavnica "OD DROBNIH IZBOLJŠAV DO INOVACIJ" je bila izvedena v sredo 9. novembra 2011 v učilnici »Mads Clausen« podjetja Danfoss Trata, Ulica Jožeta Jame 16, Ljubljana. Vsebina delavnice je razvidna iz VABILA.


VABILO

LISTA PRISOTNOSTI - samo za člane


OCENA

 

REZULTATI povprečna ocena število odgovorov max. ocena min. ocena število max. ocen število min. ocen
Izbira lokacije 4,91 23 5,00 4,00 21 2
Organizacija 4,91 23 5,00 4,00 21 2
Strokovnost predstavitev 4,65 23 5,00 3,00 16 1
Izbira vsebine 4,61 23 5,00 3,00 15 1
Možnost za razpravo 4,52 23 5,00 3,00 14 2
Relevantnost predstavitev 4,30 23 5,00 4,00 7 16
Jasnost predstavitev 4,26 23 5,00 3,00 7 1
             
             
povprečje 4,60 23        
             
max. ocena 5,00          
min. ocena 3,00          
max. povprečna ocena 5,00          
min. povprečna ocena 4,14          
povprečna ocena 4,60          
             
             
Predlogi za izboljšave            
             
pridobitev gradiva, ki je bilo predstavljeno na delavnici            
5 minutni odmor            
ocenjevanje predavateljev            
predstavitve dejavnosi le 2 - 3 podjetij            
ozvočenje predavateljev            
predlogi za vsebine: nagrajevanje izboljšav s kalkulacijami, planiranje, sodelovanje z dobavitelji, predstavitev rešitev konkretnega problema zrazličnimi metodami