Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav

Odličnost  v proizvodnih podjetjih

Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav (SuSSI) je v  četrtek 13.4.2017 v Adria Mobil d.o.o., Straška cesta 50, Novo mesto, organizirala delavnico – izmenjalnico dobrih praks, z naslednjimi vsebinami:

  • Uvajanje celovitih modelov poslovne odličnosti 
  • Uvajanje modelov odličnosti, usmerjenih na odličnost proizvodnih procesov
  • Procesi odličnosti v Industriji 4.0
  • Prenos kulture poslovne odličnosti v podjetju
  • Voditeljstvo kot generator sprememb

Izmenjalnica je bila namenjena vodilnim delavcem in strokovnjakom - odločevalcem ali uvajalcem odličnosti v poslovanje proizvodnih podjetij na vseh nivojih. Posebej je bila  osredotočena na vodenje in voditeljstvo kot enega izmed nepomembnejših dejavnikov za doseganje ciljev odličnosti: postati podjetje, ki postavlja merila v svoji panogi ali pridobiti/ohraniti položaj zanesljivega partnerja v dobaviteljski verigi takega podjetja.


Izmenjalnice se je udeležilo 32 udeležencev iz podjetij: Adria Mobil d.o.o., BSH HA d.o.o., DEMT d.o.o., Domel Holding d.d., Gorenje d.d., Goriške opekarne d.d., Gospodarska zbornica Slovenije, IB7 d.o.o., Iskra d.d., Lek d.d., LOTRIČ Meroslovje d.o.o, MEGA M d.o.o., MIEL d.o.o., OPTOTEK d. o. o., Plastika Skaza d.o.o., Polycom d.o.o., RCJ - Razvojni center Jesenice d.o.o., Seltron d.o.o, SZKO, TPV d.d., Urad RS za meroslovje in  ŽITO d.d. 

PROGRAM

GRADIVA IN FOTOGRAFIJE (samo za člane SuSSI)