Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav

Odličnost  v proizvodnih podjetjih

Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav (SuSSI) je v  četrtek 13.4.2017 v Adria Mobil d.o.o., Straška cesta 50, Novo mesto, organizirala delavnico – izmenjalnico dobrih praks, z naslednjimi vsebinami:

  • Uvajanje celovitih modelov poslovne odličnosti 
  • Uvajanje modelov odličnosti, usmerjenih na odličnost proizvodnih procesov
  • Procesi odličnosti v Industriji 4.0
  • Prenos kulture poslovne odličnosti v podjetju
  • Voditeljstvo kot generator sprememb

Izmenjalnica je bila namenjena vodilnim delavcem in strokovnjakom - odločevalcem ali uvajalcem odličnosti v poslovanje proizvodnih podjetij na vseh nivojih. Posebej je bila  osredotočena na vodenje in voditeljstvo kot enega izmed nepomembnejših dejavnikov za doseganje ciljev odličnosti: postati podjetje, ki postavlja merila v svoji panogi ali pridobiti/ohraniti položaj zanesljivega partnerja v dobaviteljski verigi takega podjetja.


Izmenjalnice se je udeležilo 32 udeležencev iz podjetij: Adria Mobil d.o.o., BSH HA d.o.o., DEMT d.o.o., Domel Holding d.d., Gorenje d.d., Goriške opekarne d.d., Gospodarska zbornica Slovenije, IB7 d.o.o., Iskra d.d., Lek d.d., LOTRIČ Meroslovje d.o.o, MEGA M d.o.o., MIEL d.o.o., OPTOTEK d. o. o., Plastika Skaza d.o.o., Polycom d.o.o., RCJ - Razvojni center Jesenice d.o.o., Seltron d.o.o, SZKO, TPV d.d., Urad RS za meroslovje in  ŽITO d.d. 

PROGRAM

GRADIVA IN FOTOGRAFIJE (samo za člane SuSSI)

 Naslednja izmenjalnica bo 8. junija 2017. Informacije: dr. Marjan Rihar (tel. 01 58 98 302 ali 041 689 667, marjan.rihar@gzs.si).

 

 

 

Srip ZEE