Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav

Industrija 4.0 – Vidnost

 Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav (SuSSI) in Grozd Pametne tovarne sta 3.7.2018 na GZS v Ljubljani  organizirala delavnico – izmenjalnico dobrih praks, ki  je osvetlila pristope, izzive in izkušnje, ki spremljajo prve korake celovitega uvajanja industrije 4.0. Namenjena je bila  vodilnim delavcem  in strokovnjakom - odločevalcem ali izvajalcem uvajanja Industrije 4.0. Izmenjalnico je obiskalo blizu 40 udeležencev. Program izmenjalnice  se nahaja na tem mestu.