Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav
Proizvodne merilne tehnologije 4.0
19.1.2019: Na voljo je le še nekaj mest - potrditev prijave dodatno preverite na marjan.rihar@gzs.si
*
*
*
*
*Verifikacija: