Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav

Usmerjenost proizvodnje glede na povpraševanje


Delavnica "Usmerjenost proizvodnje glede na povpraševanje" je bila izvedena  v četrtek 8. marca 2012  v  podjetju BSH HIŠNI APARATI d.o.o. Nazarje.
Vsebina delavnice je razvidna iz VABILA.


VABILO

LISTA PRISOTNOSTI - samo za člane

Ocene po posameznih kategorijah

    Posamezna predstavitev Delavnica
    Strokovnost Jasnost Možnost za razpravo Relevantnost glede na nosilno temo Povprečna ocena posameznih predstavitev Izbira vsebine Izbira lokacije Organizacija Povprečna ocena delavnice
Matija Petrin Predstavitev pristopa BSH 4,80 4,84 4,68 4,68 4,75 4,53 4,93 4,73 4,73
Krištof Debeljak Spremljanje proizvodnje ter avtomatizacija v visoko kosovni proizvodnji 4,56 4,50 4,40 4,36 4,46
Miro Šmid Zagotavljanje kakovosti pri dobaviteljih 4,46 4,80 4,22 3,79 4,32
Klemen Šavli 5S – primer dobre prakse 4,32 4,24 4,20 3,96 4,18
Simon Oman Poslovno odločanje na podlagi spremljanja proizvodnje v realnem času 4,32 4,08 4,16 4,16 4,18
Igor Koren, Tomaž Grabnar Uvedba Preactorja v planski sistem Acroni-ja 4,00 3,48 4,00 3,75 3,81
Povprečna ocena 4,41 4,32 4,28 4,12 4,28 4,53 4,93 4,73 4,47

 

Primerjava med pričakovanimi in doseženimi rezultati delavnice

  Izbira vsebine Strokovnost Organizacija Jasnost Relevantnost glede na nosilno temo Možnost za razpravo Izbira Lokacije Povprečje
Pričakovanja 4,24 4,17 4,03 4,00 3,93 3,76 3,45 3,94
Ocena doseženega 4,53 4,41 4,73 4,32 4,12 4,28 4,93 4,47

 

Največji razkorak je pri kategorijah Jasnosti in Strokovnosti, kjer so bila pričakovanja nadpovprečna, doseženo pa je bilo podpovprečno - to se nanaša na primerjavo posameznih kategorij (vsebine, strokovnost, jasnost,...) s povprečno skupno oceno in povprečnimi pričakovanji delavnice (diagram spodaj).

 

 

Avtor: dr. Marjan Rihar