Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav

Varčevanje z energijo v proizvodnji


Delavnica "Varčevanje z energijo v proizvodnji" je bila izvedena  v četrtek 29. novembra 2012  v  podjetju Intra Lighting d.o.o. v Mirnu in Šempetru pri Novi Gorici.  Vsebina delavnice je razvidna iz programa in vabila.


VABILO in PROGRAM

LISTA PRISOTNOSTI - samo za člane

GRADIVA - samo za člane

FOTOGRAFIJE

OCENA DELAVNICE

Največji negativni razkorak je pri kategoriji Jasnost, kjer so bila pričakovanja nadpovprečna, doseženo pa je bilo podpovprečno - to se nanaša na primerjavo posameznih kategorij (vsebine, strokovnost, jasnost,...) s povprečno skupno oceno in povprečnimi pričakovanji delavnice.

Največji pozitivni razkorak je pri kategorijah Relevantnost glede na nosilno temo, Možnost za razpravo in Organizacija, kjer so bila pričakovanja nadpovprečna, pa tudi doseženo nadpovprečno.