Dan najboljše prakse 2017

 

konferenca za spodbujanje partnerstev za pametne tovarne

 

28. in 29. september 2017

Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana 

 

Tudi letos Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav (SuSSI) organizira konferenco DAN NAJBOLJŠE PRAKSE
Konferenca je šesta zaporedna v seriji »novih« konferenc, ki nadaljujejo tradicijo iz let 2001 – 2004, ko so bile z namenom promocije uvajanja sistemov stalnih izboljšav v slovenska podjetja po metodi 20 ključev, organizirane prve tri letne konference.  

Letošnja Konferenca je namenjena spodbujanju »digitalnih« partnerstev na vseh nivojih: partnerstev med gospodarstvom in državo, med gospodarstvom in razvojno raziskovalno sfero, med domačimi in tujimi gospodarskimi in raziskovalnimi subjekti, med timi v podjetjih in institucijah, v dobaviteljskih verigah in verigah vrednosti, itd., s ciljem pospešiti procese preobrazbe tovarn v pametne tovarne prihodnosti. Izmenjava najboljših praks stalnega inoviranja in izboljševanja procesov ostaja rdeča nit tudi letošnje konference  DNP, ki je tokrat obogatena še s prvimi izkušnjami povezovanja v strateška razvojna in inovacijska partnerstva (SRIP).

Konferenca bo sledila dosedanjemu programskemu konceptu, to je predstavitvi najboljših praks s področij naslovne teme konference prvi dan ter kreativnemu razvijanju inovativnosti v obliki delavnic drugi dan. Ciljna publika so strokovnjaki in odločevalci, ki delujejo na področju preobrazbe proizvodnih in s proizvodnjo povezanih procesov z uvajanjem IKT in sodobnih omogočitvenih tehnologij ter razvijanjem kompetenc in talentov zaposlenih. 

K sodelovanju vabimo avtorje prispevkov na naslovno temo konference. Avtorji se prijavijo s prijavnico najkasneje do 28.8. 2017.  

Več informacij  o konferenci za zainteresirane avtorje in udeležence  se nahaja v prvem obvestilu

Na konferenco se lahko  prijavite že sedaj s prijavnico.

Kontaktne osebe:

Janez Apat, organizacijske zadeve
dr. Marjan Rihar, programske zadeve

Srip ZEE