Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav

Dan najboljše prakse 2017

 

konferenca za spodbujanje partnerstev za pametne tovarne

Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana 

 Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav (SuSSI) je  28. in 29.9.2017 organizirala konferenco DAN NAJBOLJŠE PRAKSEKonferenca je bila šesta zaporedna v seriji »novih« konferenc, ki nadaljujejo tradicijo iz let 2001 – 2004, ko so bile z namenom promocije uvajanja sistemov stalnih izboljšav v slovenska podjetja po metodi 20 ključev, organizirane prve tri letne konference. 

Letošnja Konferenca je bila namenjena spodbujanju »digitalnih« partnerstev na vseh nivojih: partnerstev med gospodarstvom in državo, med gospodarstvom in razvojno raziskovalno sfero, med domačimi in tujimi gospodarskimi in raziskovalnimi subjekti, med timi v podjetjih in institucijah, v dobaviteljskih verigah in verigah vrednosti, itd., s ciljem pospešiti procese preobrazbe tovarn v pametne tovarne prihodnosti. Izmenjava najboljših praks stalnega inoviranja in izboljševanja procesov je bila rdeča nit tudi letošnje konference  DNP, ki je tokrat bila  obogatena še s prvimi izkušnjami povezovanja v strateška razvojna in inovacijska partnerstva (SRIP). Konferenca je sledila dosedanjemu programskemu konceptu, to je predstavitvi najboljših praks s področij naslovne teme konference prvi dan ter kreativnemu razvijanju inovativnosti v obliki delavnic drugi dan.

S predstavitvijo odličnih praks partnerstev so sodelovali: Elvez d.o.o., Iskraemeco d.d., Iskra Mehanizmi d.o.o, Kreal d.o.o., Fakulteta za elektrotehniko UL in Institut Jožef Stefan. Za najboljšo predstavljeno prakso je publika izbrala predstavitev partnerstva med RR institucijami in industrijo v okviru programa GOSTOP, ki je bila podana s strani dr. Igorja Kovača iz Instituta Jožef Stefan in si s tem prislužila nagrado glavnega sponzorja Otijum d.o.o.