Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav
Dan najbolje prakse 2020 Put your preheader text here

Vabljeni na spletno konferenco

»Dan najboljše prakse 2020«

Preskoči digitalno

1. oktober 2020

Industrijsko revolucijo 21. stoletja označuje prehod v t.i. Industrijo 4.0. Leto 2020 nam je prineslo preskok v digitalizacijo v obsegu, ki je do tega trenutka brez primere. Kot družba smo ugotovili, da je digitalno esencialno in strateško izjemno pomembno za prihodnost.

Več o konferenci
Prijava

Namen konference:

Namen konference je s predstavitvami domačih in tujih dobrih praks poudariti zavedanje o nujnosti osmišljenega preskoka v novo digitalno realnost in temeljitega premisleka o razvoju v prihodnosti. Namenjena je strokovnjakom in odločevalcem iz podjetij, ki so vpeti v aktualne procese digitalne transformacije predvsem na področju proizvodnje, razvoja in iskanju novih prodajnih in dobavnih poti.

Srip ZEE