Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav

Poročilo konference Dan najboljše prakse 2021

 

Uspeh digitalne transformacije temelji na vključenosti ljudi


Inovativnost in nenehne izboljšave na področju proizvodnje, razvoja, organizacije in vodenja so ključnega pomena za uspešno poslovanje v digitalni dobi. Za uspešen razvoj je nujno optimiziranje proizvodnih procesov, ki temelji na vključevanju vseh zaposlenih, so izpostavili domači in tuji strokovnjaki na 10. konferenci Dan najboljše prakse. Jubilejni dogodek z naslovom »Digitalni lean v proizvodnji« je v spletni obliki potekal 1. oktobra 2021, v organizaciji Sekcije uporabnikov sistemov stalnih izboljšav in Grozda Pametne tovarne (SRIP ToP).

Jubilejna konferenca je ponudila številna nova spoznanja o načinih uvajanja metode in uporabe digitalnega lean-a za doseganje višje dodane vrednosti, poslovne uspešnosti, inovativnosti, zadovoljstva zaposlenih in ugleda ter odpravljanja napak ali izgub v proizvodnem procesu.

Dr. Marjan Rihar, direktor Zbornice za elektronsko in elektroindustrijo pri GZS in predsednik programskega odbora, je ob uvodnem nagovoru poudaril pomen nenehnega izboljševanja proizvodnih procesov ter izrazil zadovoljstvo ob uspešnem sodelovanju s Strateško razvojnim-inovacijskim partnerstvom Tovarne Prihodnosti (SRIP ToP). Ob 20-letnici delovanja Sekcije uporabnikov sistemov stalnih izboljšav – SuSSI, ki jo vodijo na Zbornici elektronske in elektroindustrije, je izpostavil uspeh delovanja sekcije, ki temelji na angažiranju vodstva podjetij in spodbujanju aktivnega sodelovanja vseh deležnikov pri digitalnih preobrazbah, prenosih znanj in inovativnih pristopih. Mag. Aleš Cantarutti, generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije, je ob tem dodal, da ima digitalizacija pri nadaljnjem razvoju gospodarstva ključno vlogo. Optimizacija procesov z lean filozofijo in sredstva, ki bodo na razpolago v ta namen, ustvarjajo odlično priložnost za zvišanje produktivnosti, učinkovitosti in poslovne uspešnosti.

V nadaljevanju sta spregovorila dr. Jožica Rejec in dr. Marjan Pogačnik, dolgoletna sokreatorja vsebin iz Sekcije uporabnikov sistemov stalnih izboljšav. Izpostavila sta osrednje motive za vzpostavitev Sekcije 20 ključev, kot se je sekcija imenovala prvotno. V prvih letih delovanja je imela sekcija predvsem vlogo povezovalca podjetij in vlade, kar je vplivalo na zagon in aktivno podporo podjetjem. Pripomogla je predvsem z izmenjavo znanj in dobrih praks iz različnih panog domačih in tujih trgov. Danes delovanje SuSSI še vedno temelji na izvajanju delavnic z izmenjavo praks, kar podjetnikom nudi širino raznolikih znanj in metod za stalne izboljšave. Po besedah dr. Marjana Pogačnika je za spremembo kulture podjetja namreč potrebno vložiti kar nekaj časa, pomembna pa je tudi vztrajnost, prisotnost in podpora vodstva ter nagrajevanje tako manjših kot večjih izboljšav. Sčasoma inoviranje tako postane kultura podjetja, ki prinaša rezultate. »Če vodstvo razume potrebe, bo tudi sistem stalnih izboljšav uspešen,« je še poudarila dr. Jožica Rejec.

O pomenu optimizacije procesov z uporabo digitalnega lean-a je spregovoril dr. Richard Keegan, avtor, svetovalec v Centru za industrijsko povezovanje EU-Japonska in profesor na Univerzi Trinity College Dublin: »Vitka metoda je način vodenja ljudi, ki deluje. Uvajanje lean metode ustvarja dodano vrednost za podjetje in celotno gospodarstvo. V zadnjih letih smo se zavedli pomena in potrebe po digitalizaciji, pri tem pa smo naleteli na izzive z razumevanjem, kaj to sploh pomeni, kako tehnologije uporabljati in predvsem, kaj želimo z njimi doseči. Orodja digitalnega lean-a omogočajo razumevanje delovanja tehnologij, vpoglede v možnosti nadaljnjega razvoja, ustvarjanje dodane vrednosti in rešitve težav s pomočjo digitalizacije. Pri tem pa ne smemo pozabiti na odnose z zaposlenimi, ki jih moramo v procese inoviranja stalno vključevati in aktivno spodbujati. V prihodnosti bodo zmagali tisti, ki bodo gradili odnose z ljudmi, uporabljali tehnologije in uvajali nove prakse z nenehnimi izboljšavami.«