Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav
DNP 2021 - Prva najava Put your preheader text here

Vabljeni na spletno konferenco

»Dan najboljše prakse«

Digitalni lean v proizvodnji

1. oktober 2021

Namen konference:

Letošnja konferenca Dan najboljše prakse je že 10. zaporedna. Namenjena je predstaviti primerov uporabe digitalnega lean-a za odpravljanje potrat ali izgub v proizvodnem procesu, z jasnim ciljem ustvari višjo dodano vrednost.

 

Namenjena je strokovnjakom in odločevalcem iz podjetij, ki so vpeti v procese nenehnega izboljševanja na področju proizvodnje, razvoja in iskanja novih prodajnih in dobavnih poti.

Organizatorja konference:

Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav - SuSSI, ki deluje znotraj Zbornice za elektronsko in elektroindustrijo GZS (ZEE): združuje slovenska proizvodna podjetja, ki si z nenehnimi izboljšavami prizadevajo povečati poslovno uspešnost, inovativnost, kakovost, zadovoljstvo zaposlenih, varstvo okolja, ugled in družbeno odgovornost. 

Grozd Pametne tovarne - gPT, ki prav tako deluje znotraj ZEE: združuje slovenska podjetja in razvojno raziskovalne institucije v vertikalni verigi vrednosti Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Tovarne prihodnosti, ki ga koordinira ZEE. 

Več o konferenci

Prijava