Zapri

Pristopna izjava


Sekcija je stalno odprta za sprejem novih članov.

Članstvo v sekciji je prostovoljno. Status člana imajo pravne osebe - članice GZS, ki se s pisno pristopno izjavo zavežejo delovati v skladu s temi pravili in za izpolnjevanje sklepov organov sekcije .

Novi člani vstopijo v sekcijo s podpisom izjave, s katero potrjujejo, da so seznanjeni z določili teh pravil in da bodo delovali v skladu z njimi.

Člani sekcije se zavezujejo, da bodo pri svojem delu spoštovali pogodbena določila lastnih in drugih pogodb iz naslova uporabe metod stalnih izboljšav.

( 2. člen Pravil o delu in organizaciji "Sekcije uporabnikov sistemov stalnih izboljšav").

 

Pristopno izjavo podpiše zastopnik pravne osebe. Pristopno izjavo se pošlje po pošti na naslov:

GZS-Zbornica elektronske in elektroindustrije
Sekcija uporabnikov sistemov stalnih Izboljšav
Dimičeva 13
1504  Ljubljana

   

Redna letna članarina znaša 350,00 EUR, promocijska letna članarina pa 175,00 EUR.


Pripeti dokumenti