Zapri

Novice


Arhiv: Najboljše rešitve avtomatizacije so tiste, ki so zastonj

Na delavnici UVAJANJE AVTOMATIZIRANE PROIZVODNJE 27. novembra 2014 v podjetju SIBO G d.o.o. v Škofji Loki je 26 udeležencev iz 15 podjetij izmenjalo veliko izkušenj iz svojih delovnih okolij ter z vodenim ogledom proizvodnih hal dobilo temeljit pregled nad zahtevnostjo in učinkovitostjovisoko avtomatiziranega proizvodnega procesa v relativno majhnem podjetju.

Iz predstavitev najnovejših trendov na področju avtomatizacije in industrijske robotike ter s predstavitev dobrih praks zelo različnih slovenskih podjetij, tako po velikosti kot po panogi in nivoju tehnično-tehnološke opremljenosti, navajamo nekaj zanimivih misli:

  • čeprav z avtomatizacijo v veliki meri izločimo napake ali posledice, ki nastanejo zaradi človeškega faktorja, je potrebno avtomatske sisteme in algoritme, ki nadomestijo operaterja, zelo pazljivo načrtovati, da ne sistem ne uide izpod kontrole;
  • ročna delovna mesta so draga, ker je potrebno zadovoljiti vsem zahtevam za zdravo in varno delo, vendar v razvojno naravnanih podjetjih z družbeno odgovornostjo avtomatizacija ne ukinja zaposlitev, ampak le prestavlja delavce na druga delovna mesta z novo (praviloma višjo) zahtevnostjo;
  • če ima podjetje možnost vplivati na razvoj izdelkov in na tehnologijo izdelave, je avtomatizacija proizvodnega procesa precej lažja;
  • vložek v avtomatizacijo mora biti ekonomsko upravičen – bolj je proces avtomatiziran, bolj mora biti oprema izkoriščena– primer v SIBO G: roboti delujejo 24 ur/dan neprekinjeno;
  • avtomatizacija je lahko tudi korak nazaj, če ne upoštevamo vseh potrebnih pogojev: stalnost surovin, polizdelkov, …, predhodne odprave ozkih grl v proizvodnem toku, racionalnost investicijskih ciklov, itd.;
  • podjetja v Sloveniji so v svetovnem merilu dobro opremljena z roboti – svetovno povprečje 62 robotov/10.000 prebivalcev, slovensko povprečje 90 robotov/10.000 prebivalcev;
  • najboljše rešitve avtomatizacije so tiste, ki so zastonj!

Več o delavnici je objavljeno na spletni strani. Naslednja delavnica bo predvidoma v marcu 2015. Informacije na marjan.rihar@gzs.si.

 

Fotogalerija