Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav

Sekcija proizvajalcev, uporabnikov in distributerjev merilne opreme 

 • SiMER je interesna povezava proizvajalcevuporabnikov in zastopnikov merilne opreme.
 • SiMER je medsektorska organizacijska enota v okviru Zbornice elektronske in elektroindustrije na GZS.
 • Osnovni cilj delovanja sekcije je povezovanje članov in zastopanje skupnih interesov na področju merilne opreme, tehnologij in postopkov.
 • Sekcija ni namenjena komercialnemu delovanju članstva na področju njene dejavnosti.
 • POVEZOVANJE članov:
  a) proizvajalci merilne opreme (elementov, tehnologij, sistemov),
  b) uporabniki merilne opreme (proizvodna/storitvena podjetja z lastnimi laboratoriji, ...),
  c) prodajalci in distributerji merilne opreme.
 • ZASTOPANJE članov:
  a) interes članov napram državi (SA, MIRS, ...), organov za ugotavljanje skladnosti in akreditiranih laboratorijev,
  b) zastopnikov merilne opreme posredno preko ZEE v Orgalim in drugih mednarodnih združenjih s področja merilne opreme.


V ta namen sekcija SiMER predvsem:

 • zastopa interese članov,
 • zbira, obdeluje in posreduje informacije, pomembne za člane,
 • skrbi za medsebojno sodelovanje med člani,
 • izvaja podporo skupnim akcijam (npr. skupnim konferencam, ...),
 • predstavlja delo članov doma in v tujini,
 • opravlja druge storitve, potrebne za doseganje osnovnih ciljev.