Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav

Novice


Arhiv: Kandidacijski postopek za člane Izvršilnega odbora SuSSI 2015

Predsednica  SEKCIJE UPORABNIKOV SISTEMOV STALNIH IZBOLJŠAV (SuSSI)  je razpisala kandidacijski postopek za nove člane Izvršilnega (IO).

Na volitvah, ki bodo izvedene na zboru članov  12.2.2015 bodo izmed predlaganih kandidatov izvoljeni člani IO za obdobje do izteka mandata sedanjega IO.

Vsako podjetje član SuSSI lahko predlaga le enega kandidata za dodatnega člana IO. Izpolnjene in potrjene obrazce se pošlje po pošti na naslov sedeža SuSSI ali skenirano po e- pošti na marjan.rihar@gzs.si, najkasneje do 30.1.2015.

 

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija