Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav

Dan najboljše prakse 2018


konferenca za širitev miselnih obzorij za Industrijo 4.0


Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav (SuSSI) in Grozd Pametne tovarne (gPT) sta organizirala konferenco DAN NAJBOLJŠE PRAKSE ,  ki je bila 2. in 3. oktobra na Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva 13 Ljubljana. Kratko reportažo s konferenco si lahko ogledate tukaj.
Namen konference je bil s predstavitvami domačih in tujih  dobrih praks spodbuditi slovenska podjetja  k sistematičnemu uvajanju Industrije 4.0.  Med uvodnimi predavanji so udeležnci najbolje ocenili predavanje mag. Valterja Lebana iz Kolektorja  z naslovom  "Operativna odličnost z lastno platformo za pametne tovarne". Za najboljšo predstavljeno prakso je bil izbran referat "Povečanje zahtevnosti proizvodnje in pristop k digitalni transformaciji v podjetju Revoz d.d." avtorjev Tomaža Blatnika in Andreja Gorenca.