Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav

Pravila o delu in organizaciji


Zbor članov »Sekcije sistemov stalnih izboljšav« je dne 16.2.2017 sprejel dopolnitve in spremembe Pravil o delu in organizaciji Sekcije. Veljavna pravila (čistopis) so v prilogi.