Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav

Program dela 2018

Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav  je v procesu preobrazbe v novo organizacijsko obliko, to je v Grozd Pametne tovarne. Grozd Pametne tovarne je del Strateškega razvojno inovacijskega partnerstva Tovarne prihodnosti. Programska vsebina grozda je nadaljevanje vsebin SuSSI (vitkost, agilnost, kakovost), vendar  razširjena v kontekst Industrije 4.0. 


 

Srip ZEE