Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav

Program dela 2022

IZVRŠILNI ODBOR SEKCIJE  je na 15. redni seji dne 6. aprila 2022 sprejel odločitev o prenehanju delovanja SuSSI. Sekcija bo prenehala delovati 30. junija 2022, do takrat pa bo izvajala sprejet program.


 

Organizacijske naloge

Obdobje

1

Postopki za prenehanje delovanja SuSSI

1.1.2022 do 30.6.2022

2

Seje IO

6.4.2022

3

Zbor članov

7.6.2022

 

Strokovno organizacijske naloge

 

4

Izdaja zbornika 20 let 20 ključev

13.5.2022

5

Strokovna ekskurzija v tovarno Yaskava v Kočevju

19.5.2022

6

Forum SDOO (soorganizacija)

25.5.2022

      7 Izmenjalnica dobrih praks  Industrija 4.0 - Predvidljivost  9.6.2022